[BS/RBS list] Reminder to all Nachshon Parents = Present and Future - Tonight Chanukat Bet Midrash hamechudash

Maryon & Carl Hamburger marycarl at netvision.net.il
Wed May 27 09:35:00 EDT 2015


With divrei bracha from Rav Meir Lichenstein and in the presence of Rosh
Moatza Mateh Yehuda

בס"ד

הורים, ותלמידים יקרים,

בשבח והודיה לה' יתברך,

אנו מתרגשים ושמחים לאחר שנים של ציפייה

להזמינכם לחנוכת בית המדרש המחודש של הישיבה.

נתכנס לערב חגיגי,

ביום ד' ט' סיון 27.05.15 בשעה 20:00

בבית המדרש בישיבה.

נתכבד בנוכחותם של ראש המועצה מר משה דדון,

מחמ"ד המינהל לחינוך התיישבותי, מר בועז קולומבוס, 

ראש מינהל חינוך במועצה הגב' שרונה בר-נס,

סמנכ"ל פדגוגי רשת אמי"ת מר דני רהט,

נציגי משרד החינוך, צוות הישיבה, הורים ותלמידים.

לו"ז הערב:

20:00  התכנסות וכיבוד קל

ברכות ותודות

קביעת מזוזה ע"י ראש המועצה מר משה דדון

שיחה מפי הרב ליכטנשטיין – רב קהילה בבית שמש

חלוקת תעודות סיום לקורס גישור ולמשתתפי לימוד תורה לשמה

אתנחתא מוזיקלית ע"י צוות מוזיקלי מתלמידי הישיבה.

       21:45  תפילת ערבית וסיום (משוער)

 

ננצל את הערב החגיגי לדברי הוקרה ופרידה מאלי ניסנהולץ שניהל את הישיבה בשנים
האחרונות 

ומשיקי שלזינגר רכז פדגוגי ור"מ כיתה י"ב. 


נשמח מאוד להתכבד בנוכחותכם 

ברוכים תהיו.

צוות ישיבת אמי"ת נחשון


 

Maryon Hamburger

972544585690

 More information about the List mailing list